1 februari 2019

Experimenteren

De experimentenfase van VILCO loopt van januari tot oktober 2019. In die periode testen de VILCO-spelers vernieuwende manieren van samenwerken, creëren zij innovatieve tools, nieuwe diensten en ongebruikelijke formats om beter samen te werken. Elk experiment is ad hoc, ontworpen voor en door de lokale dynamiek (met burgerinitiatieven en lokale overheden). De experimenten hebben soms betrekking op vergelijkbare onderwerpen, maar worden uitgevoerd met modaliteiten die specifiek zijn voor elke dynamiek.

Deze experimenteerfase is een belangrijk moment om te komen tot POC of “Proof of concept”, d.w.z. om de haalbaarheid van de in het kader van CoSta ontworpen middelen (al dan niet) aan te tonen.