17 februari 2019

De VILCO experimenten catalogus

Deze catalogus is het resultaat van de grote ideeënworkshop die op 24 november plaatsvond in het kader van de VILCO Living Lab genaamd “Co-creatie van oplossingen”. We hebben de vele ideeën van de deelnemers aan de workshop overgenomen om de samenwerking tussen burgergroeperingen en lokale overheden te verbeteren.

Na het verwijderen van overlappingen kwamen wij tot 25 experimentenfiches:

  • Elk ervan kan op verschillende manieren worden aangepast aan de situatie en de behoeften van de lokale dynamiek (bestaande uit de burgergroeperingen en de lokale besturen van een Brusselse gemeente) die ze zullen testen.
  • Het document bevat dus niet de specifieke experimenten die zullen worden uitgevoerd. Het is eerder bedoeld voor de bundeling en de ordening van de verschillende problematische situaties die in CoSta werden geïdentificeerd enerzijds en de dingen die moeten worden uitgewerkt om te komen tot een “collaboratieve” stad anderzijds.

Om de experimenten te zien zoals ze zullen worden uitgevoerd, verwijzen wij naar de tabbladen ivm lokale dynamiek.