6 oktober 2017

VILCO, wie is dat?

Het VILCO-team

Het VILCO-team is een samenwerkingsverband tussen instanties met heel uiteenlopende achtergronden, die geloven in de duurzame ontwikkeling van Brussel en die denken dat dit op het vlak van leefmilieu en levenskader bewerkstelligd kan worden door de versterking van de veerkracht van de burgerdynamiek in wijken.

Het samenwerkingsverband berust op overheidsactoren (Brulocalis, Leefmilieu Brussel), facilitatoren van participatieve processen (21 Solutions), een denktank i.v.m. burgerparticipatie (Stichting voor de Toekomstige Generaties), designers van openbare diensten (Strategic Design Scenarios) en wetenschappelijke diensten (Stéphane Moyson, UCL).

Living Labs

Living Labs worden gestuurd met de burgerinitiatieven en de Brusselse gemeenten die ermee ingestemd hebben om mee te werken aan de experimentele fase van de studie.

VILCO benadert het fenomeen burgerinitiatieven vanuit de verschillende verschijningsvormen, maar de Living Labs zijn toegespitst op twee dynamieken die in Brussel sterk aanwezig zijn:

  • Participatieve duurzame wijken: bestaan sinds 2008 en bieden burgers de mogelijkheid om gebruik te maken van omkadering voor het opzetten van lokale projecten in hun wijk, bv. voor de herinrichting van een ‘vergeten’ openbare ruimte, fietsrijen te organiseren, een bijenkorf te plaatsen voor de gemeenschap, een systeem van lokale uitwisselingen op te zetten, een weggeefkast of een repair-café, … Momenteel zijn er ongeveer 60 duurzame burgerwijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Steden in transitie: de term werd in het leven geroepen door Rob Hopkins en biedt een platform voor ontmoeting en uitwisseling tussen burgers die willen streven naar de versterking van de veerkracht van de stad in het licht van de nakende petroleumcrisis. Zij zijn geïnteresseerd in energie, wonen, voeding, transport, cultuur, welzijn, vorming, … Deze verschillende burgerinitiatieven worden samengebracht in een ’transitie-netwerk’ dat inmiddels 14 initiatieven met elkaar verbindt in Brussel en Wallonië.

De gemeenten die reeds werken aan de Living Labs, zijn Etterbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en de Stad Brussel.

Wetenschappelijk comité, stakeholders en ondersteuningscentrum

Het VILCO-team kan tijdens de studie rekenen op een groep bestaande uit onderzoekers (wetenschappelijk comité) en organisaties op het terrein (de stakeholders) alsook het ondersteuningscentrum voorgesteld door Innoviris. De leden van die groep zullen tot het project bijdragen op scharniermomenten, met name om de gegevensinzameling te ondersteunen en aan te vullen; hun kennis van het terrein aan te leveren en de analyse van de onderzoeksvragen te co-creëren.